#188176 gửi bởi conguyenict
Ngày 22 Tháng 03 2018 , 14:07
Chào mọi người!
Hiện tại mình đang muốn làm 1 module lấy từ module liên hệ, thay đổi và thêm các trường giống phần đăng ký của trang này https://cdyduochanoi.vn/dang-ki/
Vẫn đầy đủ chức năng như của liên hệ, chỉ là thêm trường và sửa đổi.
Bạn nào làm báo giá m nhé. duycodtdl@gmail.com
Cảm ơn a/e!