Nội quy chuyên mục: Chỉ chấp nhận bài viết về những dịch vụ free hosting được cung cấp thường xuyên. Không chấp nhận những bài viết kiểu free host khuyến mại theo thời vụ. Quảng cáo trá hình sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
#39231 gửi bởi conmatdo
Ngày 19 Tháng 07 2009 , 07:02
1. vào Quản trị site -> quản lý dữ liệu
ở cột bên trái, có một nút Thực hiện
-> save file lại

2. Up toàn bộ cái bạn làm trên localhost lên mạng

3. Import cơ sở dữ liệu
Thường bây giờ host free có phpmyadmin
bạn vào đó import.

4. thay đổi thông số trong mainfile.php

-> có cái nào ko hiểu không

comatdo đang quay lại và mang đến những đột phá mới...