#187050 post by hoaquynhtim99
Day 12 Month 11 2017 , 22:54
Địa chỉ kho code: https://github.com/vinades/updatetheme
Đây là một module trên NukeViet, sử dụng nó để nâng cấp tự động các giao diện giữa các phiên bản NukeViet, hỗ trợ nâng cấp được đến khoảng 90% công việc.
Chi tiết hướng dẫn xem ở kho code.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.