#188924 gửi bởi botay
Ngày 13 Tháng 06 2018 , 22:39
Các bạn cho mình hỏi: Mình đang sử dụng Nukeviet 4.2, giờ muốn chuyển sang Nukeviet eGovernment mà giữ nguyên bài viết và một số module thì co được không? Nếu được thì nhờ các bạn hướng dẫn giúp mình với.
Xin cảm ơn!
#188925 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 06 2018 , 23:15
Bạn có thể nâng cấp site của bạn lên NukeViet 4.3.00 => 4.3.02 tùy ý vì từ 4.2 lên 4.3 hoàn toàn có thể nâng cấp tự động.
Xóa bỏ giao diện của bạn và tách lấy giao diện egov, mobile_egov của NukeViet eGovernment cài lên site của bạn sau đó thiết lập giao diện lại giống với mẫu của egov (bạn có thể cài đặt một site egov ở local để xem cách cấu hình block)
Kiểm tra lại tương thích của các module bên ngoài, nếu không tương thích cập nhật theo hướng dẫn https://github.com/nukeviet/update/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-module-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-b%E1%BA%A3n-4.2.01-l%C3%AAn-4.3.00 (rất đơn giản không cần phải hiểu biết code)

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com