#184588 gửi bởi sonprovn
Ngày 19 Tháng 05 2017 , 11:48
Mình đang muốn làm dự án nhỏ như sau:
1 file php upload chỉ upload các file Word, Powerpoint, pdf
1 file php download theo cấu trúc: stt, tên file, xem trước, tải về (xem trước online như trang violet.vn)
1 folder upload chứa các file upload thành công
1 CSDL SQL gồm STT, tên file
Xin cảm ơn!
#184592 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 05 2017 , 20:08
Bạn sử dụng NukeViet module download để làm việc đó nhé các yêu cầu trên là có đủ duy việc xem trước chỉ hỗ trợ PDF word và PPT không thể xem trước.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#184604 gửi bởi sonprovn
Ngày 21 Tháng 05 2017 , 02:03
Mình đang muốn làm dự án nhỏ như sau:
1 file php upload chỉ upload các file Word, Powerpoint, pdf
1 file php download theo cấu trúc: stt, tên file, xem trước, tải về (xem trước online như trang violet.vn)
1 folder upload chứa các file upload thành công
1 CSDL SQL gồm STT, tên file
Xin cảm ơn!
=> Đây mình muốn một code độc lập bằng PHP không sử dụng Nukeviet. Bạn giúp được xin hỗ trợ với. Xin cảm ơn
(Email: Sonprovn@gmail.com)