#186916 post by ceo.atcvn
Day 27 Month 10 2017 , 05:40
Mình chuyển hosting và domain sau khi up code cũ lên và import csdl bằng file backup trong dump_backup thì website không vào được, mình đã chỉnh sửa file theo hướng dẫn của nukeviet nhưng vẫn báo lỗi không thể truy cập vào website được, xin được nhờ các bạn có kinh nghiệm chỉ giúp!
Thanks all!
#186920 post by ceo.atcvn
Day 27 Month 10 2017 , 22:22
Mình có hosting và code website cũng như file sql ở dump_backup trên hosting, bác nào rảnh mình xin phép inbox nhờ kiểm tra giúp mình, vì sau khi restore xong truy cập vào website nó báo

This page isn’t working

ketoanatc.com is currently unable to handle this request.link web http://ketoanatc.com
#186977 post by hoaquynhtim99
Day 04 Month 11 2017 , 04:53
Site của bạn dùng NukeViet 4.0.18 và đang dùng PHP 7.1 do đó không tương thích, bạn đưa về PHP 5.6 để hoạt động tốt hơn hoặc nâng cấp site lên bản cao hơn ví dụ NukeViet 4.1, 4.2

Hiện mình đã hỗ trợ sửa một chút code để chạy được vào admin tuy nhiên không chắc chắn là có hoạt động ổn định không do PHP 7.1 còn mới và bản 4.0.18 đã cũ

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.