#187426 gửi bởi nhngan2001
Ngày 15 Tháng 12 2017 , 10:32
Gửi các anh/chị quản trị NUKEVIET
Mình cài bản eGovernment chạy trên IIS Winserver 2016.
- Mọi thứ chạy bình thường với tên domain nội bộ của công ty: demo.abc.vn
- Khi triển khai chính thức, mình chuyển sang chạy với tên domain thuê của dịch vụ: demo.vn
- webroot cùng 1 thư mục, cùng 1 server do mình quản lý luôn, tất cả các quyền trên thư mục webroot đã set quyền cho user của Window là: Everyone, Networkservice, IIS_IURS => quyền Full Control
Vấn đề là nhưu sau:
1. Truy cập bằng 02 domain trên vẫn OK.
Tuy nhiên chỉ mọi domain: demo.abc.vn\admin thì đăng nhập được. Còn domain demo.vn\admin đăng nhập vẫn không báo lỗi gì mà cũng không chuyển vào được quản trị (nhấn nút đăng nhập nó chóp màn hình rồi vẫn ở chỗ bảo điền User/ pass )
2. Duyệt bằng demo.abc.vn thì có thể chuyển đổi được qua lại giao diện PC và mobile. Duyệt bằng demo.vn chỉ chạy được giao điện mobile (nhấn biểu tượng PC thì nó cũng trơ trơ ra và giữ nguyên giáo điện mobile). Còn nếu tắt giao diện mobile (sử dụng demo.abc.vn để tắt giao điện mobile) khi duyệt bằng demo.vn thì giao diện không đúng (loạn lên hết, nửa mobile, nửa PC)

Anh/chị nào có kinh nghiệp giúp đỡ sớm. Rất cảm ơn
#187436 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 17 Tháng 12 2017 , 00:23
Bạn di chuyển toàn bộ code từ domain demo.abc.vn sang domain chính là được sau đó thì trong phần quản trị bạn cấu hình lại domain chính của website, xóa những domain là sub và khác đi

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187564 gửi bởi nhngan2001
Ngày 28 Tháng 12 2017 , 03:04
vẫn không được các Pác ạ
em bổ sung thêm đại ý là
- Sử dụng domain nội bộ của công ty thì mội thứ OK hết
- em Publish URL nội bộ này ra ngoài Internet qua 1 con firewall, nó chạy tốt ở giao diện bên ngoài thôi, khi vào quản trị (domain\admin) nó cứ trơ ra đó và cũng không báo lỗi gì; khi duyệt bằng moble muốn chuyển sang giao diện khác nó cũng không chuyển sang và cũng không báo lỗi gì,

- em tìm trong error_logs\28-12-2017_error_log.log có nội dung sau:
Cái IP: 10.x.x.200 là IP getway của con firewall nhà em
Pác nào gặp biết hỗ trợ giúp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Thu, 28 Dec 2017 00:01:47 +0700] [demo.vn] [10.x.x.200] [Error(1): Uncaught TrueBV\Exception\LabelOutOfBoundsException: The length of any one label is limited to between 1 and 63 octets, but 0 given. in D:\WEBSITE\eGovernment\vendor\true\punycode\src\Punycode.php:84
Stack trace:
#0 D:\WEBSITE\eGovernment\includes\functions.php(1421): TrueBV\Punycode->encode('demo.vn....')
#1 D:\WEBSITE\eGovernment\includes\functions.php(1450): nv_check_domain('demo.vn....')
#2 D:\WEBSITE\eGovernment\includes\functions.php(1967): nv_is_url('http://demo.vn...')
#3 D:\WEBSITE\eGovernment\includes\functions.php(1993): nv_redirect_decrypt('dfWShUUhHrMoJr8...')
#4 D:\WEBSITE\eGovernment\index.php(105): nv_get_redirect('get', true)
#5 {main}
thrown] [FILE: /vendor/true/punycode/src/Punycode.php] [LINE: 84]
[Thu, 28 Dec 2017 02:59:52 +0700] [demo.abc.vn] [10.x.x.200] [Notice(8): session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(C:\Windows\temp) failed: No such file or directory (2)] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Request.php] [LINE: 409]
[Thu, 28 Dec 2017 04:50:17 +0700] [demo.abc.vn] [10.x.x.200] [Warning(2): file_get_contents(D:/WEBSITE/eGovernment/themes/mobile_egov/layout\body): failed to open stream: No such file or directory] [FILE: /includes/xtemplate.class.php] [LINE: 1395]
#187568 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 28 Tháng 12 2017 , 10:30
nhngan2001 đã viết vẫn không được các Pác ạ
em bổ sung thêm đại ý là
- Sử dụng domain nội bộ của công ty thì mội thứ OK hết
- em Publish URL nội bộ này ra ngoài Internet qua 1 con firewall, nó chạy tốt ở giao diện bên ngoài thôi, khi vào quản trị (domain\admin) nó cứ trơ ra đó và cũng không báo lỗi gì; khi duyệt bằng moble muốn chuyển sang giao diện khác nó cũng không chuyển sang và cũng không báo lỗi gì,

- em tìm trong error_logs\28-12-2017_error_log.log có nội dung sau:
Cái IP: 10.x.x.200 là IP getway của con firewall nhà em
Pác nào gặp biết hỗ trợ giúp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Thu, 28 Dec 2017 00:01:47 +0700] [demo.vn] [10.x.x.200] [Error(1): Uncaught TrueBV\Exception\LabelOutOfBoundsException: The length of any one label is limited to between 1 and 63 octets, but 0 given. in D:\WEBSITE\eGovernment\vendor\true\punycode\src\Punycode.php:84
Stack trace:
#0 D:\WEBSITE\eGovernment\includes\functions.php(1421): TrueBV\Punycode->encode('demo.vn....')
#1 D:\WEBSITE\eGovernment\includes\functions.php(1450): nv_check_domain('demo.vn....')
#2 D:\WEBSITE\eGovernment\includes\functions.php(1967): nv_is_url('http://demo.vn...')
#3 D:\WEBSITE\eGovernment\includes\functions.php(1993): nv_redirect_decrypt('dfWShUUhHrMoJr8...')
#4 D:\WEBSITE\eGovernment\index.php(105): nv_get_redirect('get', true)
#5 {main}
thrown] [FILE: /vendor/true/punycode/src/Punycode.php] [LINE: 84]
[Thu, 28 Dec 2017 02:59:52 +0700] [demo.abc.vn] [10.x.x.200] [Notice(8): session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(C:\Windows\temp) failed: No such file or directory (2)] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Request.php] [LINE: 409]
[Thu, 28 Dec 2017 04:50:17 +0700] [demo.abc.vn] [10.x.x.200] [Warning(2): file_get_contents(D:/WEBSITE/eGovernment/themes/mobile_egov/layout\body): failed to open stream: No such file or directory] [FILE: /includes/xtemplate.class.php] [LINE: 1395]

Bạn đang xài gì để biến máy nhà thành máy chủ vậy nhỉ? thấy linux đâu có giống vậy :D và bạn kiểm tra con firewall nó có chặn gì ko nữa nhé :D vì đôi khi mọi thứ ok nhưng môi trường hoạt đọng có vấn đề và public cũng là một cái riêng :D


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/