#194256 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 13 Tháng 08 2020 , 07:36
Mở themes/egov/css/style.css sửa cái chỗ #footer để đổi màu.
Dòng bản quyền không thiết kế để sửa chỗ đó bạn dùng thì nên giữ lại, tôn trọng "bản quyền" phần mềm nguồn mở

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com