Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#189415 gửi bởi ThanhLuanITC
Ngày 10 Tháng 08 2018 , 01:58
Mình biết cách xóa 2 mục đó bằng cách vào phần: ...themes \ default \ modules \ shops \ detail.tpl, xóa đoạn:

{LANG.detail_others}
{OTHER}


{LANG.detail_others_view}
{OTHER_VIEW}

Nhưng mình thấy 2 mục này rất thiết thực nên muốn chỉnh size ảnh cho đẹp, mình cũng chỉnh thử trong mục: ...themes \ default \ modules \ shops \ block.others_product.tpl, thêm height và width như ở dưới nhưng không được

Bạn nào biết chỉ giúp. Thank you!
#189423 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 10 Tháng 08 2018 , 11:52
Bạn vào quản lý file cấu hình crop ành là tốt nhất rồi tạo để nó show ảnh thumbnail đều bằng nhau thì hay hơn

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#189424 gửi bởi ThanhLuanITC
Ngày 11 Tháng 08 2018 , 00:36
trinhthinhvn đã viết Bạn vào quản lý file cấu hình crop ành là tốt nhất rồi tạo để nó show ảnh thumbnail đều bằng nhau thì hay hơn
Cảm ơn bạn nhé. Nhưng trong quản lý file của phần quản trị, mình chỉ thấy cấu hình size của logo thôi bạn.
#189432 gửi bởi quocviet2006
Ngày 11 Tháng 08 2018 , 13:19
ThanhLuanITC đã viết Mình biết cách xóa 2 mục đó bằng cách vào phần: ...themes \ default \ modules \ shops \ detail.tpl, xóa đoạn:

{LANG.detail_others}
{OTHER}


{LANG.detail_others_view}
{OTHER_VIEW}

Nhưng mình thấy 2 mục này rất thiết thực nên muốn chỉnh size ảnh cho đẹp, mình cũng chỉnh thử trong mục: ...themes \ default \ modules \ shops \ block.others_product.tpl, thêm height và width như ở dưới nhưng không được

Bạn nào biết chỉ giúp. Thank you!

chỉnh file themes/tentheme/modules/shops/main_product.tpl mới đúng bạn nhé :D


Việt Tí - Chia sẻ để thành công - https://quocviet.net
#189434 gửi bởi ThanhLuanITC
Ngày 12 Tháng 08 2018 , 01:12
quocviet2006 đã viết

ThanhLuanITC đã viết Mình biết cách xóa 2 mục đó bằng cách vào phần: ...themes \ default \ modules \ shops \ detail.tpl, xóa đoạn:

{LANG.detail_others}
{OTHER}
{LANG.detail_others_view}
{OTHER_VIEW}

Nhưng mình thấy 2 mục này rất thiết thực nên muốn chỉnh size ảnh cho đẹp, mình cũng chỉnh thử trong mục: ...themes \ default \ modules \ shops \ block.others_product.tpl, thêm height và width như ở dưới nhưng không được

Bạn nào biết chỉ giúp. Thank you!
chỉnh file themes/tentheme/modules/shops/main_product.tpl mới đúng bạn nhé

Cảm ơn bạn, mình vào chỗ như bạn nói, mình thấy có 2 thẻ Img ở đó, có thêm hight vào nhưng vẫn không được bạn ah.
a href="{LINK}" class="tip_trigger">
img src="{IMG_SRC}" alt="{TITLE}" style="width:142px; hight=100px"/>
!-- BEGIN: tooltip -->
span class="tip">{TITLE}{hometext}</span