#187418 post by laser
Day 14 Month 12 2017 , 22:35
Bạn sửa màu nền ở file này: /themes/egov/css/style.css
Đoạn
 #footer { background: #d5d5d5 url("../images/bg-footer.png") center top no-repeat; position:relative; width:100%; font-size:13px }
Còn màu chữ phải sửa ở các file:
/themes/egov/css/style.css
Đoạn
 .color-text-footer { color: #464d66; } .color-text-footer a, .color-text-footer p, .color-text-footer strong, .color-text-footer h3 { color: #464d66; } 
Và đoạn
 a, a:link, a:active, a:visited, #footer a { color: #494949; } 
/themes/egov/css/custom.css
Đoạn:
 a, a:link, a:active, a:visited, #footer a { color: #494949; }
Last edit by laser time Day 14 Month 12 2017 , 22:35, with 1 edit count.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!