#187433 post by trinhthinhvn
Day 17 Month 12 2017 , 00:16
thanhtranntkh đã viết bạn nào có thể giúp mình chèn quản cáo vào module shops với!
đã thử nhiều cách vẫn không được như chèn vào module News

Bạn chèn quảng cáo google ads à?


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187453 post by billygoat
Day 18 Month 12 2017 , 01:27
Chắc chưa chơi GA (Google Adsense ) lần nào ha ... nếu có GA rồi thì chèn code vào Nukeviet chả khó tí nào -- xem bào này: https://nukeviet.vn/vi/forum/Nho-huong-dan-chen-code-google-adsense-vao-nukeviet-t23529/

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#188044 post by trinhthinhvn
Day 08 Month 03 2018 , 23:59
GA thì cứ lấy cái code auto chiều rộng chiều cao rồi cho vào block mà block ở đây là block bạn tự viết nhé, block này đơn giản lém

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188166 post by trinhthinhvn
Day 21 Month 03 2018 , 22:40
ve sinh chamclean đã viết có ai làm thành công chưa?

Thành công rồi bạn nhé, quan trọng là GA đã được google active hoàn toàn chưa


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/