#186554 gửi bởi minhluatpro
Ngày 21 Tháng 09 2017 , 05:05
Code dưới đây, làm thế nào chạy được 2 block cùng một lần. Bác nào biết giúp em với, em làm cho 2 block nhưng khi kích hoạt trên trang chủ thì nó chỉ hoạt động đc 1 block mà thôi.

<!-- BEGIN: main -->
<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="/themes/default/css/owl.carousel.css" />
<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="/themes/default/css/owl.theme.css" />
<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="/themes/default/css/owl.transitions.css" />
<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="/themes/default/css/owl.get_style.css" />
<script type="text/javascript" src="/themes/default/js/owl.carousel.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/themes/default/js/owl.get_carousel.js"></script>


<div class="carousel">
<div id="owl-news-new" class="owl-carousel">
<!-- BEGIN: loop -->
<div class="clearfix item">
<!-- BEGIN: img -->
<a href="{ROW.link}" title="{ROW.title}"><img src="{ROW.thumb}" alt="{ROW.title}" width="50" class="img-thumbnail pull-left"/></a>
<!-- END: img -->
<p class="khoangcach"></p>
<a {TITLE} class="show" href="{ROW.link}">{ROW.title}</a>
</div>
<!-- END: loop -->
</div>
</div>
<!-- END: main -->
Sửa lần cuối bởi minhluatpro vào Ngày 21 Tháng 09 2017 , 05:07, với tổng số 2 lần sửa.
#186557 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 21 Tháng 09 2017 , 20:46
<div id="owl-news-new" class="owl-carousel">
Trong trang HTML thì một ID dùng 1 lần thôi. Thêm 2 block mà ID viết như trên thì là lặp ID.

Cần điều chỉnh PHP để xử lý phần ID này.
Gán với $blockID, khi đó mỗi slide sẽ có ID HTML riêng. Khi đó JS mới xử lý được.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/