#184162 gửi bởi namkyland
Ngày 25 Tháng 04 2017 , 07:49
Cần người giúp nâng cấp 4.023 có trả phí tại cần thơ
- Hiện site mình đang chạy nukeviet http://nhadatcantho.vn
- Phiên bản 4.023 cần nâng lên phiên bản mới
- Anh em nào giúp được liên hệ; 0939666635 gặp A Cầm
- thanks anh em đã hỗ trợ và nukeviet
#184245 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 02 Tháng 05 2017 , 21:41
namkyland đã viết Cần người giúp nâng cấp 4.023 có trả phí tại cần thơ
- Hiện site mình đang chạy nukeviet http://nhadatcantho.vn
- Phiên bản 4.023 cần nâng lên phiên bản mới
- Anh em nào giúp được liên hệ; 0939666635 gặp A Cầm
- thanks anh em đã hỗ trợ và nukeviet

Bạn đã xử lý xong chưa. Nếu chưa thì liên hệ với mình ở đây nhá: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/