#188458 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 15 Tháng 04 2018 , 20:34
Mặc định thì làm gì có slider nào bạn, bạn nhầm rồi, nếu là egov thì bạn cấu hình config tăng số ảnh thui chứ nukeviet mặc định ko có slider nào hết

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188464 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 16 Tháng 04 2018 , 02:59
Ko nói rõ, giờ mới chịu nói rõ. Block đó lấy từ module quảng cáo, bạn xem nó query đến khối block nào thì bạn vào trong module quảng cáo kiểm tra thêm quảng cáo vào khối đó nhé. Nó lấy hết trong đấy, có bao nhiêu lấy ra bấy nhiêu.

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/