#187430 post by DinhCanNgo
Day 16 Month 12 2017 , 02:04
Hiện tại em đang xài hostfree của 000webhost, sau khi nâng cấp từ Nukeviet 4.2 lên 4.3 xong 000webhost không cho upload file lên. Bây giờ em làm sao ạ?
#187434 post by trinhthinhvn
Day 17 Month 12 2017 , 00:18
DinhCanNgo đã viết Hiện tại em đang xài hostfree của 000webhost, sau khi nâng cấp từ Nukeviet 4.2 lên 4.3 xong 000webhost không cho upload file lên. Bây giờ em làm sao ạ?

Hosting Free thì đồng nghĩa là nhiều cái nó tắt và hệ thống không được nâng cấp, mình nghĩ cái này nó ko đáp ứng một số cái trong bản 4.3 nhé hơn nữa bạn chmod thư mục uploads nhé


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/