Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#181325 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 16 Tháng 11 2016 , 04:22
Bạn vào phần thiết lập cấu hình module shops và chọn cách hiển thị trong đó nhé

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/