#175868 gửi bởi phonetm
Ngày 23 Tháng 03 2016 , 18:19
Mình cấu hình module kích hoạt trang chủ là mod shop, tuy nhiên khi chèn block new headline của mod News thì nội dung không xuất hiện ở trang chủ, bạn nào có block global tin tức để xuất cùng với Mod shop ở trang chủ thì cho mình với, cảm ơn!