#193151 gửi bởi kiennt_hv
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 09:33
Anh (chị) nào có thể hướng dẫn giúp cách thay đổi màu nền khi sử dụng giao diện global.news_cat_slide_tab không ah (như ảnh trong file đính kèm). Xin cảm ơn.
Đính kèm
(89.38 KB) Đã tải về 10 lần
#193155 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 14 Tháng 03 2020 , 11:48
Bạn mở file custom.css ra tìm tới chỗ .newstabhomejcarousel>ul>li>div .ibg sửa màu nền trong đó

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com