#191207 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 17 Tháng 05 2019 , 05:30
Bạn tìm trong file css/style.css đoạn CSS sau dòng
 /* Bootstrap Menu */ 

xem các class và ID của nó sau đó dùng chức năng thiết lập giao diện (/admin/index.php?language=vi&nv=themes&op=config) để viết CSS vào Tab CSS để đổi màu

Nàu nền của NAV nằm ở

#menusite .navbar-default

Text của menu nằm ở

#menusite .navbar-default .navbar-nav > li > a


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com