Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#156817 gửi bởi rua7mon
Ngày 16 Tháng 05 2014 , 03:48
Chào các bạn.

Mình muốn bỏ bỏ mã chóng spam trong module contact và block của nó luôn. Vì mình thấy bất tiện trong việc khách hàng gửi thông tin yêu cầu tới mình. Mong các bạn giúp mình nhé!

Thanks.
#156819 gửi bởi hongoctrien
Ngày 16 Tháng 05 2014 , 04:02
Mở themes/ten-theme/modules/contact
Tìm và xóa
Mã: Chọn hết
<div class="capcha1">
<label for="fcode_iavim">
{LANG.captcha}:
</label>
<input type="text" maxlength="6" value="" id="fcode_iavim" name="fcode" class="txtCaptcha" />
<img height="22" src="/index.php?scaptcha=captcha" title="{LANG.captcha}" alt="{LANG.captcha}" id="vimg" />
<img alt="{CAPTCHA_REFRESH}" src="{CAPTCHA_REFR_SRC}" width="16" height="16" class="refresh" onclick="nv_change_captcha('vimg','fcode_iavim');"/>
</div>


Mở modules/contact/funcs/main.php
Tìm và xóa
Mã: Chọn hết
$fcode = filter_text_input( 'fcode', 'post', '' );


Tìm và xóa
Mã: Chọn hết
elseif( ! nv_capcha_txt( $fcode ) )
{
$error = $lang_module['error_captcha'];
}


Mở modules/contact/theme.php
Tìm và xóa
Mã: Chọn hết
$xtpl->assign( 'GFX_WIDTH', NV_GFX_WIDTH );
$xtpl->assign( 'GFX_HEIGHT', NV_GFX_HEIGHT );
$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
$xtpl->assign( 'CAPTCHA_REFRESH', $lang_global['captcharefresh'] );
$xtpl->assign( 'CAPTCHA_REFR_SRC', NV_BASE_SITEURL . "images/refresh.png" );
$xtpl->assign( 'NV_GFX_NUM', NV_GFX_NUM );

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/