#193088 gửi bởi Nguoicodonvn2008
Ngày 06 Tháng 03 2020 , 03:39
Chào các cao nhân, xin các bác trợ giúp em với ạ, không biết em đã thay đổi file footer extend thế nào mà giờ hai block bị đè lên nhau, đúng ra nó phải là 1 cái nằm bên trái, một cái nằm bên phải mới đúng ạ
#193093 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 06 Tháng 03 2020 , 20:34
Trong đầu file đó nó có cái

</div>
</section>
</div>
không biết bạn đã rõ công dụng chưa mình thấy bạn xóa mất rồi, thử thêm lại xem sao.
Của bạn nó chỉ còn mỗi </div>
</section>

tức là thiếu mất một thẻ đóng </div>

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193095 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 06 Tháng 03 2020 , 22:13
Vậy chắc bạn sử gì đó nhiều quá vào giao diện rồi.

Bạn gửi lên file:
- header_only.tpl
- header_extended.tpl
- footer_only.tpl
- footer_extended.tpl

và file layout bạn đang dùng ví dụ layout.main-left-right.tpl

Mình coi tổng thể xem

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193098 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 07 Tháng 03 2020 , 05:40
Bạn check file header_extended.tpl nhé:
Chỗ cái này
<script>
var txt="Chào mừng bạn đến Website Nguoicodonvn2008.info ";
Bên trên nó có 1 cái thẻ </div> là thừa
File footer_extended.tpl
</div>
</section>
</div>
Bạn cần sửa thành
</div>
</section>
</div>
</div>

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193099 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 07 Tháng 03 2020 , 05:42
Đồng thời file footer_extended.tpl của bạn chỗ
</footer> bên trên nó dư hai lần </div> </div>

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com