#187047 post by hoaquynhtim99
Day 12 Month 11 2017 , 04:09
Block này giúp chèn iframe một cách dễ dàng vào website. Rất thích hợp để chèn:

- Video từ youtube
- Các plugin xã hội của facebook như like, share, fanpage
- Các tiện ích khác

Xem thêm và tải về tại https://nukeviet.vn/vi/store/blocks/block-iframe/
Last edit by hoaquynhtim99 time Day 12 Month 11 2017 , 04:09, with 1 edit count.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.