#191868 gửi bởi doquangpt
Ngày 19 Tháng 08 2019 , 04:24
Xin bác giúp đỡ để em khắc phục lỗi như sau
em để link website www.kienlao.net
lên facebook sau đó bấm vào link đó thì nhận được lỗi
"Lỗi truy cập trang 404
Lỗi 404: Trang web mà bạn đã cố gắng truy cập không tồn tại trên máy chủ của website."


như nếu đánh đường link website lên trình duyệt thì vẫn vào ngon lành.
Xin anh chị em giúp đỡ cảm ơn nhiều! ^:)^ ^:)^ ^:)^

Http://Kienlao.net Nukeviet 4.3