#134977 gửi bởi tu_ech
Ngày 13 Tháng 03 2013 , 08:19
Ech đang lam website dùm cho chùa, ngồi post từng bài thì hơi căng, A/E giúp lấy bài viết Kinh Sách từ trang web www.daophatngaynay.com/vn. cám ơn A/E trước.

Nhân Sinh Bằng Hữu Đa Như Cát Tri Kỷ Nan Tầm Thiểu Tợ Châu. http://www.cungvui.com
#136742 gửi bởi kimlonglee
Ngày 18 Tháng 04 2013 , 16:38
Nhờ bạn tích hợp 5 trang sau
1-http://ngoisao.net/
2-http://dantri.com.vn/
3-http://www.tienphong.vn/
4-http://www.pcworld.com.vn/
5-http://quantrimang.com.vn/
Đa tạ =D>

Mình vì mọi người và mọi người vì mình .