RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được 
sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình 
đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được 
nhanh chóng tin tức mới nhất từ nukeviet.vn.

Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối 
đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Bên cạnh là danh sách url của các kênh RSS mà chúng tôi cung cấp.
Dự án 20 triệu máy tính bảng