Search
Filter

Compatible with versions

1 2 3 ... 23 24 25  Next page
Category: Utilities
Block hiển thị danh mục chủ đề tin tức theo dạng cây thư mục
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 63
Category: Utilities
Tool này cho phép bạn tạo ra các form thêm sửa xoá nhanh chóng mà không lo gõ sai, copy nhầm code.Sức mạnh của nó thể hiện rõ khi bạn tương tác với bảng dữ liệu nhiều trường và nhiều kiểu hiển thị.
1000000
VND

Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 9
Category: Utilities
Module danh bạ doanh nghiệp, tổ chức thông tin doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, địa điểm.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 355
Category: Utilities
Module xem và Chia sẻ hình ảnh dựa trên NukeViet 4.x
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 435
Category: Utilities
Module bản đồ cho phép tạo ra bản đồ địa điểm, thích hợp cho các site du lịch
250000
VND

Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 12
Category: Utilities
Module tạo ra hệ thống lưư trưc thông tin người hiến máu, gồm các thông tin cá nhân, nhóm máu,.... của người tham gia.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 44
Category: Utilities
The Page Plugin lets you easily embed and promote any Facebook Page on your website. Just like on Facebook, your visitors can like and share the Page without having to leave your site.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 580
Category: Utilities
Block tỉ giá ngân hàng. Nguồn dữ liệu lấy từ Vietcombank.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 173
Category: Utilities
Tên ứng dụng của module là tên module, của theme là tên theme, của cron là tên hợp lệ của cron.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 566
Category: Administrator
Module weblinks của hệ thống NukeViet
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 178
1 2 3 ... 23 24 25  Next page
 

Interesting

Tự động lấy tin vnexpress.net
Free
Tiến trình tự động get tin tức từ vnexpress.net đưa vào module news hoặc module ảo của nó với nhiều cấu hình.
 
Tự động xóa tin tức
Free
Tiến trình tự động xóa các bản tin quá hạn, có thể xóa cả ảnh minh họa tùy theo cấu hình.
 
[cronjob] Tự động gửi mail chúc mừng sinh nhật cho member
Free
Tiến trình tự động gửi email chúc mừng sinh nhật cho thành viên
 
Block tin ngẫu nhiên
Free
Block hiển thị tin tức ngẫu nhiên từ module news hoặc module ảo của news.
 
Block tin đọc nhiều khi xem bản tin
Free
Block tin đọc nhiều khi xem bản tin, chỉ hiển thị khi xem một bản tin và có tin cùng chủ đề với tin đang xem.
 
Block iframe
Free
Block cho phép chèn iframe tại vị trí bất kì trên site