Search
Filter

Compatible with versions

1 2 3 ... 22 23 24  Next page
Category: Utilities
Block sẽ lấy tất cả các backlink được trả về từ URL phía linkplaza.net và sẽ hiển thị ra site đặt block.
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 30
Category: Utilities
Một slider trượt đẹp, đáp ứng đa màn hình. Dạng navigation thanh ngang, khi hover hiển thị thumbs.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 236
Category: Utilities
The Page Plugin lets you easily embed and promote any Facebook Page on your website. Just like on Facebook, your visitors can like and share the Page without having to leave your site.
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 49
Category: Utilities
Module bản đồ cho phép tạo ra bản đồ địa điểm, thích hợp cho các site du lịch
250000
VND

Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 9
Category: Utilities
Module danh bạ doanh nghiệp, tổ chức thông tin doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, địa điểm.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 113
Category: Utilities
Module cho phép khách đăng ký nhận tin tức qua email
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 882
Category: Utilities
Module có chức năng tạo biểu mẫu nhanh chóng trên NukeViet 4
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 196
Category: Utilities
Block global slide lấy tin từ nhóm tin của module tin tức
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 108
Category: Utilities
Một tiện ích đưa comments google plus vào website nukeviet một cách nhanh chóng, rất dễ dàng và đáp ứng đã màn hình.
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 66
Category: Utilities
Themes tin tức thể thao đẹp. Tích hợp các block vô cùng hay của modules tin tức
30
USD

No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 0
1 2 3 ... 22 23 24  Next page
 

Interesting

Tự động lấy tin vnexpress.net
Free
Tiến trình tự động get tin tức từ vnexpress.net đưa vào module news hoặc module ảo của nó với nhiều cấu hình.
 
Tự động xóa tin tức
Free
Tiến trình tự động xóa các bản tin quá hạn, có thể xóa cả ảnh minh họa tùy theo cấu hình.
 
[cronjob] Tự động gửi mail chúc mừng sinh nhật cho member
Free
Tiến trình tự động gửi email chúc mừng sinh nhật cho thành viên
 
Block tin ngẫu nhiên
Free
Block hiển thị tin tức ngẫu nhiên từ module news hoặc module ảo của news.
 
Block tin đọc nhiều khi xem bản tin
Free
Block tin đọc nhiều khi xem bản tin, chỉ hiển thị khi xem một bản tin và có tin cùng chủ đề với tin đang xem.
 
Block iframe
Free
Block cho phép chèn iframe tại vị trí bất kì trên site