Search
Filter

Compatible with versions

1 2 3 ... 23 24 25  Next page
Category: Utilities
Module danh bạ doanh nghiệp, tổ chức thông tin doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, địa điểm.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 200
Category: Utilities
The Page Plugin lets you easily embed and promote any Facebook Page on your website. Just like on Facebook, your visitors can like and share the Page without having to leave your site.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 306
Category: Utilities
Block tỉ giá ngân hàng. Nguồn dữ liệu lấy từ Vietcombank.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 67
Category: Utilities
Tên ứng dụng của module là tên module, của theme là tên theme, của cron là tên hợp lệ của cron.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 197
Category: Administrator
Module weblinks của hệ thống NukeViet
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 68
Category: Administrator
Module download của hệ thống NukeViet
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 341
Category: Administrator
Module faq của hệ thống NukeViet
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 64
Category: Business
Module shops của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 33007
Category: Utilities
Block hiển thị thời gian đếm ngược cho sự kiện hoặc nội dung nào đó người dùng có thể tùy chỉnh.
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 144
Category: Utilities
Block sẽ lấy tất cả các backlink được trả về từ URL phía linkplaza.net và sẽ hiển thị ra site đặt block.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 315
1 2 3 ... 23 24 25  Next page
 

Interesting

Tự động lấy tin vnexpress.net
Free
Tiến trình tự động get tin tức từ vnexpress.net đưa vào module news hoặc module ảo của nó với nhiều cấu hình.
 
Tự động xóa tin tức
Free
Tiến trình tự động xóa các bản tin quá hạn, có thể xóa cả ảnh minh họa tùy theo cấu hình.
 
[cronjob] Tự động gửi mail chúc mừng sinh nhật cho member
Free
Tiến trình tự động gửi email chúc mừng sinh nhật cho thành viên
 
Block tin ngẫu nhiên
Free
Block hiển thị tin tức ngẫu nhiên từ module news hoặc module ảo của news.
 
Block tin đọc nhiều khi xem bản tin
Free
Block tin đọc nhiều khi xem bản tin, chỉ hiển thị khi xem một bản tin và có tin cùng chủ đề với tin đang xem.
 
Block iframe
Free
Block cho phép chèn iframe tại vị trí bất kì trên site